miriam beeldwijs 360flatBeeldwijs Texel is het bedrijf van Miriam Korn (1974). Zij liet in 2004 de Randstad achter zich en verhuisde naar Texel. Met dochter Tessa (2007) woont zij in Oosterend. Aanvankelijk volgde zij de PABO-opleiding om als leerkracht voor de klas te kunnen staan. Het liep anders en Miriam kwam in het bedrijfsleven terecht in banen waarin vooral het halen van targets belangrijk leek. In 2014 was zij er klaar mee: haar werk leek mijlenver verwijderd van haar echte passies en gewenste levensinvulling: het helpen en begeleiden van kinderen die dat nodig hebben. 

"Mijn dochter Tessa is hoogsensitief. Daardoor is zij extreem gevoelig voor prikkels van buitenaf; zoals geluiden, geuren en beweging in haar omgeving. Dat leidde enorm af en maakte het lastig voor haar om de lessen op school goed te volgen. Het bleek niet eenvoudig om iemand of iets te vinden om haar te helpen. Als ouder is het vaak moeilijk om de juiste hulp voor je kind te vinden." Via een vriendin kwam Miriam in aanraking met een methode om moeilijk lerende kinderen te helpen. "Dat was een echte eyeopener. Dit was wat ik zocht. De puzzelstukjes vielen op hun plaats; eindelijk had ik iets gevonden waarmee ik wat kon betekenen voor de maatschappij."

Miriam koos voor de opleiding tot coach/professioneel begeleider van de beproefde methode 'Ik leer anders'. "Deze methode is veelomvattend. Beelddenkers zijn ook vaak erg gevoelig voor teveel invloeden van buitenaf. Ze raken snel overprikkeld en kunnen daardoor angstig of onzeker worden. Dat uit zich niet alleen in achterblijvende prestaties op school, maar kan ook invloed hebben op alles wat ze doen. Ik leer ze ook hoe ze de omgevingsfactoren kunnen uitschakelen, zodat ze zich beter kunnen concentreren en rustiger worden. Het gebeurt ook dat ik tijdens de begeleiding signalen opvang van eventuele andere blokkades waar een kind mee zit. Vaak is tijdens de sessies goed te herleiden waar dat vandaan komt."

In haar praktijk helpt Miriam ook kinderen met dyslexie. Daarvoor werkt zij met 'Taal in Blokjes'. "In deze methode krijgen de klanken elk een andere kleur en leren de kinderen om aan de hand van de klanken woorden te maken en te ontleden. Deze methode is heel toegankelijk en werkt goed. Ook beelddenkers hebben hier baat bij."

Volgens Miriam omvatten de trainingen van Beeldwijs Texel veel meer dan tijdens reguliere huiswerkbegeleiding wordt geboden. "Veel kinderen die bij mij komen, hebben al eens huiswerkbegeleiding gehad en zijn daar niet veel mee opgeschoten. Eigenlijk is dat logisch, want ze krijgen de leerstof nog steeds op dezelfde manier aangeboden! Dat werkt dus niet. Bij mij leren ze hoe ze er zelf voor kunnen zorgen dat ze de lesstof wel opnemen en begrijpen. Het is geweldig om kinderen zo te kunnen helpen. Je ziet ze opbloeien."

TOP