Onze Luuk is een heerlijke gozer van 10 jaar. Hij is idolaat van voetbal en gaat daar helemaal in op. Hij zit in groep 7 en heeft veel vriendjes. Het is dan ook een erg sociaal voelende jongen. Daar zijn we als ouders heel trots op.
Het is alleen wel jammer dat het leren op school hem vrij moeilijk af gaat. Het reguliere schoolsysteem op de basisschool is niet echt makkelijk te volgen voor beelddenkers. En laat Luuk nu net een beelddenker zijn!
Natuurlijk wisten we in eerste instantie niet dat Luuk een beelddenker was. We hadden eigenlijk nog nooit van het woord gehoord.
We kregen echter op school altijd te horen dat de stof bij Luuk gewoon niet "binnen" leek te komen. En dan zijn concentratie…, dat is altijd een  probleem geweest. Zijn best doet hij absoluut wel. Alleen…, het lukte gewoon niet.

Toen las ik een half jaar geleden over Miriam van Beeldwijs Texel. Zij heeft zich verdiept in kinderen die hoog sensitief zijn, beelddenkers en kinderen met concentratie problemen. Middels haar leertechnieken zou zij deze kinderen kunnen helpen om zich gemakkelijker een weg te kunnen vinden door alle leerstof heen.

Wij hadden direkt het gevoel: Dit is iets voor Luuk!
En zo gezegd zo gedaan. Luuk is vrij snel daarna wekelijks een uur bij Miriam geweest. Voor de eerste keer had hij zoiets van:" Moet dit?". Maar toen we er vandaan gingen zag je een soort opluchting in z'n ogen. er was iemand die hem begreep. Er was een klik. Hij vond het ook heel plezierig om naar Miriam toe te gaan omdat de standaard "schoolse" manier van leren hier werd omgezet in een soort "spel".

In de weken erna merkten we toch al vrij snel dat de concentratie van Luuk verbeterde.  
We hielden vrij regelmatig contact met de leerkracht en ook Miriam had diverse keren contact met hem. Zo kon ze hem tips geven die hem hielpen om beter bij Luuk door te kunnen dringen.
Gelukkig staat de school dus heel erg open voor deze methode. In de kern komt het er op neer dat de lesstof meer gevisualiseerd moet worden.

Er is inmiddels een situatie ontstaan waar Luuk in kleine stapjes en middels kleine hulpmiddeltjes verder komt. Hij heeft bijvoorbeeld een "frummeldingetje" waarmee hij in z'n handen mag zitten omdat hij zich dan beter kan concentreren. Hij zit op een bepaalde plek in de klas waar hij minder afgeleid kan worden en de leerkracht probeert de lesstof zoveel mogelijk om te zetten in plaatjes.

Al met al heeft de samenwerking met Miriam ons en Luuk een beter gevoel gegeven over de toekomst van hem op school. We weten nu hoe "het" werkt bij Luuk en daar kunnen we op inspelen. Zowel thuis als op school. 

TOP